linkedin   |   Email: evm@claproth.com   |   BIG: 69022703901   |   KVK: 53318196

Publicist

Culturele diversiteit

  • Meekeren, E. van (1991). Psychiatrie in Suriname. Een impressie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 46, 11, pag. 1206-1218
  • Meekeren, E. van (1992). Ervaringen met directieve therapie in Suriname. Directieve therapie 12, 1, pag. 91-104
  • Meekeren, E. van (1996) Psychiatrische diagnostiek in transcultureel perspectief. Lundbeck BV, Amsterdam
  • Meekeren, E. van (1996). Cultureel vernis? De behandeling van een Marokkaanse jongen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 51,10, pag. 1016-1028
  • Meekeren, E. van (1998). Migranten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. In: Handboek Interculturele zorg. Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen
  • Meekeren, E. van, A. Limburg-Okken en R. May (2002) (red.) Culturen binnen psychiatrie-muren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Amsterdam, Boom
  • Meekeren, E. van en M. Sarucco (2002). Intramurale zorg. In: E. van Meekeren, A. Limburg-Okken en R. May (red.) Culturen binnen psychiatrie-muren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Amsterdam, Boom
  • Meekeren, E. van (2002). Persoonlijkheidsstoornissen in transcultureel perspectief. In: E. van Meekeren, A. Limburg-Okken en R. May (red.) Culturen binnen psychiatrie-muren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Amsterdam, Boom

Culturen binnen psychiatrie muren

Culturen

Over de culturele diversiteit in de psychiatrie. Met veel auteurs, en de redactie met R. May en A. Limburg-Okken

Bestellen

 

 

Nieuwsbrief