linkedin   |   Email: evm@claproth.com   |   BIG: 69022703901   |   KVK: 53318196

Ervaringsdeskundigen

Actualiteiten

 

Nieuwe behandelrichtlijn krijgt steeds meer vorm. 

De Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen (GRB) vormt een initiatief van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in samenwerking met vele experts uit het land.Het doel is de ontwikkeling van een toegankelijk kader voor kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Met als uitgangspunt dat het structureren van de zorg volgens een psychologisch geïnformeerd model tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering leidt. De Geïntegreerde Richtlijnbehandeling beschrijft een coherent kader van competenties, behandelprincipes, behandelprocessen en strategieën die haalbaar zijn zonder intensieve training of langdurige opleiding. De deelnemers aan dit project: ProPersona, GGNet, GGZBreburg, Dimence, Altrecht, Vincent van Gogh, Rivierduinen, De Viersprong, GGZ Eindhoven, BTF, GGZ Noord Holland Noord. De manual krijgt binnenkort zijn definitieve beslag en er zijn al diverse instructiefilms opgenomen. Blijf het via het Kenniscentrum volgen.

 

 

Over Meek-it

MEEK-IT ('make it') is een woordspeling op mijn uitgangspunt bij alle inspanningen: laten we het mooier en beter maken, iets realiseren, gezamenlijk en in goed overleg.

IT staat ook voor Italië, het land dat (la lingua, la cultura, la cucina) mijn hart altijd sneller doet kloppen. Het land van de Slow Food beweging. Waar je nooit uitgekeken raakt. En waar je geïntrigeerd blijft over de schijnbare tegenstellingen tussen eeuwige schoonheid en lelijkheid, maar waar de eerste altijd overwint.

Nieuwsbrief