linkedin   |   Email: evm@claproth.com   |   BIG: 69022703901   |   KVK: 53318196

Ervaringsdeskundigen

Belangrijke adressen en links

 

Stichting Labyrint~In Perspectief (alle psychische stoornissen)

Telefoon 030 254 68 03 (algemeen)

0900 254 66 74 (telefonische hulplijn)

E-mail: secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl

Website:https://labyrint-in-perspectief.nl

 

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen (‘familie van’). Ook andere directbetrokkenen, zoals buren, vrienden en collega’s, kunnen bij deze stichting terecht.

De stichting geeft informatie en advies, over psychiatrische ziekten en over hoe je ermee kunt leven als een dierbare zo’n ziekte heeft. Zij biedt steun op maat met vrijwilligers in een hoofdrol. De activiteiten van Labyrint~In Perspectief vinden overal in het land plaats. Kijk op de website bij ‘Agenda’ wat er bij jou in de buurt gebeurt. Het landelijk bureau is in Utrecht. Je kunt er terecht met al je vragen. Bij Labyrint~In Perspectief tref je mensen die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij hebben dus overeenkomstige vragen; de een heeft een manier gevonden om met de situatie om te gaan, de ander nog niet. In het contact met deze lotgenoten kun je merken dat leven met een psychisch ziek familielid niet alleen beperkingen inhoudt, maar dat er ook mogelijkheden zijn. Lotgenotencontact kan je isolement doorbreken. Problemen delen kan een impuls geven aan je zelfvertrouwen en is vaak een eerste stap naar het vergroten van eigen mogelijkheden.

 

Landelijk Platform GGz


Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie bijdraagt aan het herstel van de
cliënt. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Goede ondersteuning van familie
is de andere; hiermee kan worden voorkomen dat zij later zélf een beroep moeten doen
op hulpverlening. Je kunt stellen dat familie een onmisbare schakel is in de zorg. Helaas
staat bij veel zorgaanbieders familiebeleid nog te weinig op de agenda. In 60% van de
ggz-instellingen is het zelfs onderbelicht. Daarom maakt het Landelijk Platform GGz
zich hard voor familiebeleid. Op deze themapagina kunt u lezen wat LPGGz concreet
doet aan het bevorderen van familiebeleid in de ggz. 

http://www.platformggz.nl/lpggz/thema_familiebeleid

 

Trimbos  Familiebeleid

 

LSFVP (landelijke stichting familievertrouwenspersoon)

 

Voorlichting(sbrochures) ziektebeelden

Over veel psychische stoornissen is uiteenlopend informatiemateriaal te verkrijgen. Zo zijn er de voorlichtingsseries van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Fonds psychische gezondheid en het Trimbos-instituut.

www.nvvp.net (informatie over ziektebeelden, medicijnen en therapie)

www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer

www.trimbos.nl

De multidisciplinaire richtlijnen (MDR) vind je op www.ggzrichtlijnen.nl.

De Triadekaart van Ypsilon vind je op www.triadekaart.nl.

 

Websites overige

www.psychiatrienet.nl (informatiesite over psychiatrie door psychiaters)

www.bpdcentral.com (Engelstalige site over borderline en ondersteuning)

www.bpdfamily.com (idem)

www.kopopouders.nl (site over opvoeding voor ouders met psychische problemen)

www.kopstoring.nl (voor kinderen van ouders met psychische problemen)

www.zogeknogniet.nl (informatie voor jongeren met psychische problemen)

www.113online.nl (informatie en ondersteuning als er aan zelfmoord gedacht wordt)

www.familievan.nl (informatie en ondersteuning voor familieleden)

www.kiesbeter.nl (wijst je beter de weg in de zorg)

www.minvws.nl (website van het ministerie van Volksgezondheid)

www.kopp-vlaanderen.be (Belgische site voor jongeren van ouders met psychiatrische problemen)

www.similes.be (Belgische vereniging voor familieleden van mensen met psychische problemen)

www.psychischegezondheid.nl/page/766/mentaalweerbaar.html (Fonds Psychische Gezondheid zet zich onder meer in voor naastbetrokkenen van mensen met psychische ziekten)

www.familievan.nl (Site van Altrecht (psychiatrische instelling provincie Utrecht) die ondersteuning biedt aan mensen die een vader, moeder, broer, zus of partner hebben met psychische problemen)

www.familieraden-slkf.nl (Stichting landelijke koepel familieraden in de ggz)

www.meldjezorg.nl (AWBZ overheveling van zorg WMO in kader van ggz-zorg en verslavingszorg)

www.expertisecentrummantelzorg.nl (Dossier met informatie over mantelzorg en/of familiezorg en ggz op de website van Expertisecentrum Mantelzorg)

 

Over Meek-it

MEEK-IT ('make it') is een woordspeling op mijn uitgangspunt bij alle inspanningen: laten we het mooier en beter maken, iets realiseren, gezamenlijk en in goed overleg.

IT staat ook voor Italië, het land dat (la lingua, la cultura, la cucina) mijn hart altijd sneller doet kloppen. Het land van de Slow Food beweging. Waar je nooit uitgekeken raakt. En waar je geïntrigeerd blijft over de schijnbare tegenstellingen tussen eeuwige schoonheid en lelijkheid, maar waar de eerste altijd overwint.

Nieuwsbrief